1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ОСНОВНА ПРАВИЛА

ПОСТУПАК ЗА УЧЛАЊЕЊЕ И РАД ЧЛАНОВА САВЕЗНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДУ, УГОСТИТЕЉСТВО И

 ТУРИЗАМ “ДИЈАСПОРА”

           Председник и Управни одбор САВЕЗНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ''ДИЈАСПОРА'' утврдили су начин пријема у чланство, право и обавезе рада и понашање чланства у складу са својим СТАТУТОМ, а све вам је доступно на сајту www.serbcent.org.yu.

          Подносилац захтева – Приступнице обавезан је да поштује процедуру и начин рада, као и да поднесе одговарајућу документацију за свој пријем у чланство, и то следећу документацију:

-    Попуњену ПРИСТУПНИЦУ за учлањење у САВЕЗНИ ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ''ДИЈАСПОРА'' са 2 фотографије формата за л.к..
-    За правна лица, Решење о регистрацији фирме – радње, и копију истог доставља овлашћеној особи.
-    Попуњава пријаву о прихватању Кодекса и Општих стандарда пословања, прихватање истицање знака  САВЕЗНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ''ДИЈАСПОРА'', као и давање бонуса, попуста 5% члановима Центра – на њиховим пословним ангажманима, по Општем правилнику о пружању угоститељске услуге.
-    Приликом подношења захтева за пријем, пожељна је препорука неких од постојећих чланова, односно од два пословна сарадника, за подносиоца захтева.
-    Напомена: сваки подносилац мора поднети сва документа – потврде о некажњавању, да се против њега неводи поступак због привредног преступа, у супротном такав се захтев неприхвата, одбацује се као непотпун, односно неоснован.   
-    Председник или Управни одбор одређује Комисију која непосредно врши увид у услове и начин пословања, рада и понашања подносиоца захтева, као и чланства  САВЕЗНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ''ДИЈАСПОРА''.
-    Сваки члан је обавезан да поштује основна правила понашања и рада у складу са својим овлашћењем, правима и обавезама, а све у складу са СТАТУТОМ. Свако понашање супротно одредаба и правилима повлачи за собом правила Одлуке члана 12. без права на приговор, као и покретање поступка против прекршиоца у складу са Законом.
-    За појединце – подносиоце захтева, уплаћује износ од 1.000,оо динара на име ПРИСТУПНИЦЕ у чланство ЦЕНТРА, из дијаспоре 30 Еур. и фирме по Правилнику о чланству. На име уплаћеног износа као потврда примљеног издаје се чланска карта. Сваки члан је обавезан да достави потврду о некажњавању, да се против њега неводи поступак.  
-     Приступница се уплаћује једнократно.
-    Сваки члан који добије позитивно мишљење Преседника или Комисије, а именовани је у обавези да испуњава и поштује наведене обавезе, односно све прописане услове како би се све активности ЦЕНТРА реализовале.
-    Управни одбор ЦЕНТРА је донео Одлуку да се за покривање трошкова рада  САВЕЗНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ''ДИЈАСПОРА'' плаћа и чланарина за све чланове, за појединце и фирме по Правилнику о чланству.

Укључивањем појединаца, привредних-угоститељских-туристичких предузећа /радњи врши се уједно и унапређивање
                 стваралачког инвентивног рада, као и способности свакога појединца, односно фирме, као и 
        учествавање на привредним – угоститељским – туристичким пословима. 
                 Одржавање и учествовање на културнирн саборима у Србији, уз учешће наших Центра у Дијаспори… 
            Зато и Вас очекујемо да се укључите, и ако сте спремни за инвентивни, стваралачки рад, посао, као и коректно 
            понашање, Ваше пријаве за учлањење, молимо да нам доставите у писменој форми на 
             наш Е-маил: serb_ser @ ptt. rs или на адресу
               САВЕЗНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ''ДИЈАСПОРА''
              37000 Крушевац П.Ф. 111 Косанчићева бр. 4. 

НАПОМЕНА: Уколико сами желите да престанете са чланством, осносно ако будете искључени, уплаћени износ Приступнице се невраћа, тј. неповратна је…
- Председник верификује Одлуку о испуњавању свих услова из предходних тачака.                                                            

Создание сайта - Берлот

Изаберите језик

EnglishBulgarianCzechDanishDutchFrenchGermanGreekItalianJapaneseKoreanPolishRussianSwedishSerbianSlovenianTurkishMacedonianArmenianChinese (S)Chinese (T)

AcyMailing Module

Угоститељство

  • Банер

Ко је на мрежи

Имамо 4 гостију на мрежи

Статистика

Број прегледа чланка : 27667