1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ЗАНИМАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ СТРУКЕ

Образовни профил: К У В А Р

ОПИС ЗАНИМАЊА ЗА  К У В А Р А

            Где ради


          Кувар ради у угоститељским и туристичким објектима, (хотелима, ресторанима, пицеријама и др.) као и предузећима које имају , у здравственим установама, васпитно образовним установама предшколског васпитања и образовања, као и у другим објектима и установама.


             Шта ради      

     
         
Кувар је оспособљен да ради на припремама одређених врста јела (хладних и топлих). Одговоран је за припремање наручених јела, за правилну употребу и рационално коришћење намирница, за чување ивентара и других средстава за рад.             Средства за рад


         Куварски прибор, ножеви разних величина и врста за резање, за бушење конзерви, и сл.), прибор за јело, посуђе, потребна приручна средства за рад, расхладни уређаји, полице, ветрине, миксери, разни апарати за припрему јела, чување намирница и др.


             Знања и интересовања:


        Потребна су знања из припремања и чувања хране, декорације, хигијена, дијетике и гастрономије. 


ЦИЉ ОБРАЗОВАЊА


          Стручно-перманентно образовање у области куварства за образовни профил – кувар могу се образовати и стицати знање и звање кандидати са завршеним образовањем, средњим и КВ.


ГРУПА ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА


        За школску 2005/06. годину омогућавамо вам могућност стручног образовања и оспособљавања за стручно перманентно образовање за занимање кувар. Упознавање са радом у кухињи, за следеће групе послова и радних задатака:

Припремање специјалних јела: припремање сви врста хладних јела, риба и дивљачи, организовање чишћења, чувања и припремање намирница за припремање специјалних јела, припремење разних јела кувањем, печењем, пржењем, припремење, расецање и мешење специјалних јела пред гостом, доготовљавање специјалних јела, одређивање боје, густине, изгледа и укуса јела.

Припремање јеловника и припремање нових јела: сстављање јеловника, и менија за понуду јела, требовање и контрола намирница, припремење јеле, састављање дневних, недељених, месечних и сезонских јеловника. Рад на аранжирању изложбених столова и расхладних ветрина у сали за ручавање (шведски стол), рад на арнижирању и декорацији наруџби, као и прдлагање и увођење мера на унапређивању угоститељских услуга.

Стручно – перманентно образовање рада у кухињи: кординирање рада и послова са другим одељењима у кухињи у зависности од врсте производа који се припремају у радном  одељењу Контрола припреме јела, норматива, квалитета и квантитета намирница, аранжирању и издавања наруџби, у радном одељењу хладне и топле кухиње. Планирање наручивање намирница, требовање, контролисање дневно утрошених намирница, одржавање ивентара, посуђа и прибора.

Стручно организовање рада у ресторанима, радничким мензама: припрема и контрола рада у кухињама радничких ресторана, набавка намирница, припрема, приготовљавање, сервирање, издавање и сл. Припремање исхране радника на терену: учествовање у утврђивању цене исхране радника, вођење потребне евиденције: финансијске и материјалне и израда одговарајућих обрачуна за рад, послове и услуге.

Увођење нових радника у рад, њихово стручно усавршавање (менторство), односно послови на стручном – перманентном раду са полазницима – наставних практичне наставе куварства: рад и учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања, менторстава за нове раднике, као и за све полазнике уколико раде у кухињи ресторана, који је наставна база школе. Учествовање у провери радне оспособљености нових радника или оцењивање полазника на практичном раду у објекту где раде.

Хигијенско – техничка заштита особља, ивентара и објеката: контрола и надгледање, спровођења личне хигијене и естетског изгледа особља у услужним и производним одељењима одговара одређеним нормативима и прописима. Сваки полазник који се утврди да је санитарно неисправан аутоматски се искључује  и одстрањује са посла (немају санитарну књижицу или нису здрави). Контрола и утврђивање исправности намирница и хране, одстрањивање покварених и загађених намирница, као и неисправне хране. Контрола спроведених мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације простора, посуђа и прибора, пружање прве помоћи код повреда, опекотине, посекотина, гушења или тровања, и сл.

 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

НЕДЕЉНО

БРОЈ НЕДЕЉА

ГОДИШЊЕ

Т

П

Т

П

А) Заједнички предмети за подручје струлног образовања

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

2

12

24

РАД НА РАЧУНАРУ / ФИСКАЛНОЈ КАСИ

2

12

12

12

ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА

2

12

24

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  И

2

12

24

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  ИИ

2

12

24

Укупно А:

10

108

12

Б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 НАУКА О ИСХРАНИ

4

12

72

 ПРАКТИЧНАНАСТАВА-КУВАРСТВО

12

12

144

 ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

2

12

24

Укупно Б:

6

12

12

72

144

УКУПНО А + Б

10+6

12

12

180

144

 

35

324


Создание сайта - Берлот

Изаберите језик

EnglishBulgarianCzechDanishDutchFrenchGermanGreekItalianJapaneseKoreanPolishRussianSwedishSerbianSlovenianTurkishMacedonianArmenianChinese (S)Chinese (T)

AcyMailing Module

Угоститељство

  • Банер

Ко је на мрежи

Имамо 1 гост на мрежи

Статистика

Број прегледа чланка : 27657